Tjänsteleverantörens roll förändras
och kraven ökar från flera håll:

"När våra nya tjänster väl fungerar ordentligt så är redan gamla"

”För att hänga med i våra kunders ständigt förändrade behov så behöver vi kunna jobba med en snabb och iterativ design som möjliggör Continuous Delivery”

”Vi kan inte bara ignorera den ökade komplexiteten och hoppas den hanterar sig självt. Kostnaderna bara ökar”

”Det tar för lång tid att komma fram till vad som är problemet och när vi tror vi fixar det så blir allting bara värre!”

Vad du kan göra med stöd av DESIGN#CODE:

Airplane1

Förbättra

Gör befintliga erbjudanden mer attraktiva avseende leverans, pris och upplevd nytta

Airplane2

Involvera

Hitta nya innovativa sätt att samarbeta med kunden och fånga krav på tjänsten

Airplane3

Reducera

Reducera kostnader utan att kompromissa med kvalitet eller öka risken i leveransen

Airplane4

Eliminera

Eliminera risker redan i designen av tjänsten för att undvika oväntade fel

brickor

Hur fungerar modellen?

Idén är enkel. Samla rätt människor och ge dem förutsättningarna för att gemensamt arbeta fram en tjänstedesign på ett strukturerat och kreativt sätt.

Med DESIGN#CODE arbetar vi metodiskt igenom ett antal förutbestämda perspektiv och använder ett logiskt mönster som möjliggör snabb och parallell progress. Formen tillåter kreativitet utan att riskera att varje deltagare definierar tjänst på sitt eget sätt.

Modellen är byggd på samlade iakttagelser, erfarenheter och principer som har tagits fram av ledande experter inom tjänstedesign och förfinats under flera år. Det gör att du inte behöver uppfinna hjulet igen.

Varje definition som du eller ditt team kommer fram till kan användas som en pusselbit eller bricka i design av tjänsten. Där varje bricka representerar en viktig designaspekt vilket gör att tjänstedesignen blir balanserad och komplett, utan att bli komplicerad.

Det är enkelt att komma igång

x16
© 2016 DESIGN#CODE

 

Det finns inga krav på att du i förväg måste definiera en massa saker, utan vi utgår från det som finns definierat och kan arbeta fram det som saknas.

 

Detta sker på två olika sätt. Antingen utgår vi från det vi kallar för tjänstens ”affärsmodell” (de blå brickorna) eller utifrån ”leveransen” (de rosa brickorna).

 

Tillsammans ger dessa 16 perspektiv en tydlig beskrivning av din tjänst. Brister i tjänsten eller om något saknas blir snabbt synligt. Och kanske viktigast av allt – alla kan nå samsyn kring tjänsten.

 

Nå resultat snabbt

Modellen är byggd på samlade iakttagelser, erfarenheter, teorier och principer som har tagits fram av många inblandade och under flera år. Det gör att du inte behöver uppfinna hjulet igen.

 

Man kan säga att modellen är som en avancerad checklista  där vi börjar med några enkla definitioner som är kärnan i all tjänster (de blå och rosa brickorna) men har sedan möjlighet att bryta ner dessa i upp till 64  olika perspektiv.

 

Varje definition som ditt team kommer fram till kan kategoriseras som en pusselbit i designen av tjänsten. Där varje bricka representerar en typ designaspekt vilket gör det gör alla.

 

x64

 

En modell för alla tjänster
DESIGN#CODE är mycket kraftfullt då det går att använda modellen för definition av alla typer av tjänster. Modellen har använts till att definiera och kvalitetssäkra exempelvis infrastrukturella tjänster, IT-tjänster, vårdtjänster samt finansiella tjänster. Genom modellens unika sätt att ”kodifiera” olika typer av tjänster kan du som tjänsteleverantör för första gången få en helhetsbild av alla tjänster och en jämförbarhet mellan dessa. Detta ger dig en hanterbar och tydlig tjänsteportfölj som blir en verklig strategisk fördel.

Låter det intressant?
Kontakta oss så berättar vi gärna mer:

Ditt namn

Din epost

Meddelande

david_nyman

David Nyman

070-4254935

david.nyman@insperio.se