Tydliggör era tjänster

IT-avdelningens roll är under förändring och kraven ökar från flera håll. Verksamheten förväntar sig ”IT på kran” samtidigt som att IT blir en ännu större del av affären och behovet av hög förändringstakt aldrig har varit större.

Med hjälp av vår metodik DESIGN#CODE hjälper vi er att definiera allt från en specifik tjänsteleverans till er hela tjänsteportfölj. Arbetet gör vi tillsammans i ett antal workshops där vi metodiskt går igenom verksamhetens olika perspektiv på ramar och förväntningar på tjänsten samt matchar det mot de aspekter som behövs för att kunna leverera mot dessa.

Nyckeln till framgång ligger i att båda sidorna i en tjänsteleverans förstår varandras behov samt utmaningar. Vad driver IT-kostnader och vad möjliggör affärer.

AdobeStock_87159903_web

 


Balansera era kontrakt

Det blir allt svårare för oss att komma överens med en utveckling som går mot allt mer komplexa tjänster som ställer högre krav på mjuka aspekter. Det är lätt att underskatta hur mycket arbete som krävs för att nå bra SLA:er där båda parter är nöjda och nivåerna är realistiska.

Tack vare att vi baserar vårt arbete på en sofistikerad och väl beprövad modell så säkerställs SLA:er som är kompletta och balanserade.

Optimera era processer
Det är inte ovanligt att medarbetarna i en organisation tycker att processer är jobbiga och hindrande och processägaren saknar bra argument för att beskriva nyttan.
Att införa processer tar tid och det är en hel del som måste komma på plats innan själva nyttan av processer kan realiseras. Att införa ett processorienterat arbetssätt innebär att se IT-verksamheten ur ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från företagets eller organisationens strategier och verksamhetsprocesser och att säkerställa att roller besätts med ”rätt” person på strategisk, taktisk och operativ nivå. Dessutom behöver definierade och införda processer löpande styras, förvaltas och följas upp för att säkerställa effektivitet och leveransförmåga över tiden.

dreamstime_xxl_48505273_web

AdobeStock_61575407_web

Utbildning
Oavsett hur optimerade processer och tjänster man har så är den viktigaste resursen alltid människor. I många fall är det inte främst mer struktur som behövs i en organisation utan kunskap. Vi kan erbjuda utbildningar i flera väletablerade ramverk och modeller speciellt anpassat till er organisation eller som certifierbara kurser. Exempelvis ITIL och COBIT.

Intresserad
Boka ett möte eller ring oss så berättar vi mer